Medlemskontigent

Medlemskontingenten hos Moss Bueskyttere er pr. 2018:
– Kr. 1000,- for seniormedlem
– Kr. 800,- for juniormedlem (under 20 år)
– Kr. 400,- for støttemedlem

I tillegg kan en familie tegne familiemedlemskap som koster kr 1000,- for hovedmedlemmet, uavhengig om hovedmedlemmet er junior eller senior. Og kr. 200,- pr ekstra familiemedlem.

Hovedmedlemmet vil da være klubbens offisielle kontaktperson.

Faktura på medlemskontingenten sendes ut i januar.

Melder du deg inn i første halvår betaler du full kontingent.
Etter 1 juli betaler du halv kontingent.
Etter 1. okt betaler 1/4 kontingent.

Ekstra familiemedlemmer betaler kr 200,- uansett tidspunkt, da dette er minste tillatte kontingent.

Økonomi

Klubben har en stabil økonomi, og takket være dugnadsinnsats, støtte fra kommunen og bingoinntekter klarer vi å holde en lav kontingent.

Stevneavgifter:
Når man drar på stevner, så må man betale en stevneavgift, som enten betales kontant ved oppmøte eller inn til vår bankkonto på forhånd og kasserer vil betale videre til arrangørklubben. Hvilken løsning som gjelder kommer fram av innbydelsen.

På våre egne stevner må du betale inn på vår konto på forhånd.