Om Moss Bueskyttere

Moss Bueskyttere, klubben i våre hjerter, ble 50 år i 2016, og stiftet 26. april 1966.
I løpet av 50 år har det skjedd mye, og vi kan ikke komme inn på alt her,
men det må være på sin plass å nevne personene i det første styret, som stiftet klubben:
Formann: Geroll Corneliussen
Sekretær: Willy Larsen
Kasserer: Arne Claussen
Materialforvalter: Tage Junker
Styremedlem: Tore Bjørn Andersen
Vara: Odvar Amundsen, Hans Leirung

En gruppe menn som alle er årsaken til at vi har en klubb idag. Og som gjorde den jobben som skulle til for at klubben skulle bestå, vokse og utvikle seg.

Klubbens historie er beskrevet ved tidligere milepæler, og den har sikkert ikke vært veldig ulik andre klubbers.

Den mest markante utøveren i klubben har vært Kai Svingen, som med sine mange Norgesmesterskap og rekorder herjet på resultatlistene og i media på 70- og 80-tallet.
Det har vært mange andre gode skyttere og prestasjoner både før og siden også, men ingen nevnt, ingen glemt.

Klubben har de siste 25 år vært meget aktiv, og arbeidet målrettet for å få sine egne anlegg for trening og konkurranse.
Det har resultert i eget bueskytterhus, som sto ferdig i 1993. Her må nevnes to personer som sto for mye mer enn halvparten av de nær 8000 timene det tok å ferdigstille huset;
Odvar Amundsen og Bjarne Karlsen. Ideen om eget hus ble lagt frem av Trond Amundsen, Odvars sønn.

Og det har også resultert i utebanen vår på Noreødegården, som i løpet av de 4-5 siste år er blitt utvidet til dobbel størrelse av opprinnelig, og nå er på ca 60x90m, og i sum over 13 mål med omliggende område. Den har også, som huset, krevet en stor innsats av klubbens styre og medlemmer.
Bueskytterhuset blir regelmessig brukt til trening, stevner, kurs, samlinger og seminarer. Og det blir leiet ut til div arrangementer for å skaffe nødvendige midler til driften. Som ikke er ubetydelige.

Utebanen vår på Noreødegården er også etter siste utvidelse blitt så stor at vi kan avholde våre stevner der, så vi slipper være avhengig av å låne bane av kommunen.
Klubbens fine anlegg krever sitt av drift og stell, men alt overgås av gleden og nytten ved å bruke dem.

Det kan nok muligens ha gått ut over rekruttering og stevnedeltagelse, men vi håper å ha funnet en rimelig balanse over flere år.

Klubben arrangerer 10-12 stevner i året, likt fordelt på inne og ute, og må med det sies å ta sitt ansvar på området, klubbens størrelse tatt i betraktning.

Moss Bueskyttere har i senere tid hatt fin økning i antall aktive og stevnedeltakelser, og vi håper med det å ha funnet den rette formelen, og være på rett vei.

Medlemsmassen er varierende rundt 60-70 medlemmer. Gledelig er senere tids tilsig av nye medlemmer, både barn, ungdom og voksne.

Vi takker Moss Kommune, som har gitt oss muligheten til å drive idretten vår på egne anlegg.
Og vi takker Norges Bueskytterforbund for bistand og bruk av vår hall til samlinger og kurs.
Vi anser oss for å være en livskraftig 50-åring, og ser fremtiden lyst i møte.